PRINCIPIILE ȘI VALORILE

CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

 

”Totul se clădește pe etică și morală, sunt cărămizi

pe care trebuie să le punem la baza dezvoltării personale”

 

            Principiul fundamental al Consiliului Școlar al Elevilor este democrația. Consiliul Elevilor reprezintă, nu conduce, însumând viziunea elevilor din România. El oferă oricărui elev posibilitatea de a se dezvolta, de a fi vocea colegilor săi.

        Valorile care stau la baza Consiliului Școlar al Elevilor sunt:

 • Integritate;
 • Loialitate;
 • Respect;
 • Sustenabilitate;
 • Implicare;
 • Voluntariat;
 • Inovație;
 • Unitate.

Caracteristici esențiale ale unui Consiliu al Elevilor eficient:

 • Reprezentanții să fie aleși în mod democratic, și nu impuși de cadrele didactice;
 • Consiliul Elevilor să nu existe doar ca organism decorativ, ci să fie cu adevărat ”o voce” a elevilor, care să fie auzită și luată în considerare de conducerea și cadrele didactice ale școlii;

 • Hotărârile Consiliul Elevilor să fie făcute publice la nivelul școlii;

 • Membrii Consiliul Elevilor să fie conștienți că reprezintă interesele colegilor și că sunt răspunzători în fața lor;

 • Consiliul Elevilor să nu se transforme într-o ”mică poliție” la îndemâna cadrelor didactice, care să rezolve problemele de disciplină ale colegilor.

Consiliul Elevilor poate avea un cuvânt esențial de spus și în ceea ce privește inițierea altor proceduri și practici prin care să se intensifice participarea elevilor la luarea deciziilor și să se creeze în școală o cultură democratică, a drepturilor omului.

Componența Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor 2017-2018

Nume și prenume

Clasa

Funcția

Dogaru Diana

a XI-a A

Președinte

Dumitru Denis

a XI-a A

Vicepreședinte

Luntraru Ștefania

a XI-a B

Secretar

 

 Actualizat, 20.06.2018, inf. Sandu Simona Elena