În 1957, în Tg. Cărbuneşti, situat la confluenţa dintre râurile Gilort şi Blahniţa, pe culmea interfluviului ce domină în partea de est, a luat fiinţă liceul teoretic. La început a funcţionat cu o singură clasă, de real, apoi pe măsură ce solicitările au crescut, au apărut noi clase de profil real şi uman.
 

Din ziua de 31 ianuarie 1968 prin Decretul Consiliului de Stat, liceul poartă numele marelui poet ce îşi trage originea de pe aceste meleaguri – Tudor Arghezi.
 

Din 1976 până în 1990, liceul a avut un profil agricol, începând cu 1990 îşi recapătă identitatea de liceu teoretic, iar din 6 noiembrie 2000, prin ordinul M.E.N. nr. 5073, Liceul Teoretic „ Tudor Arghezi” devine Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”.
 

De-a lungul timpului, profesori prestigioşi au ţinut prelegeri şi au format generaţii de elevi din care unii sunt personalităţi marcante în domeniile lor de activitate.

Colegiul aparține filierei teoretice, profil real și uman cu specializările matematică-informatică, chimie - biologie, socio - uman și filologie cu clase IX-XII și gimnaziu.

Resursele materiale și umane pun la dispoziția beneficiarilor un cadru optim și eficient pentru desfășurarea tuturor activităților didactice și educative.

 

În prezent, colegiul are:

  • 17 săli de clasă;

  • 2 laboratoare informatică și conexiune Internet;

  • Laborator chimie, biologie, geografie;

  • Cabinet de documentare și informare;

  • Sală de sport modernă;

  • Bibliotecă;

  • Cămin și cantină;

  • Centrală termică proprie;